Vytýčení kabelových tras a poruch

Naše firma JTS CZ s.r.o. vlastní hledačku na vytyčování tras vedení sítí pod povrchem a to jak kabelů, tak i některých jiných vedení (voda, plyn atd.). Vyhledáváme kabelové poruchy do 2 Megaohmů se zárukou přesnosti na 1 metr. Vyhledáváme poruchy i s větším odporem proti zemi, ale přesnost a schopnost zaměření se s větším odporem zmenšuje.

Cena je 290,-Kč za každou započatou 1/4 hodinu a 20,00Kč za každý ujetý km včetně času stráveného na cestě. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

  • 02/2016 SSZ Kutná Hora         Byla provedena úprava funkce zelených signálů na stávající SSZ Masarykova-Štefánikova v Kutné Hoře.

  • 01/2016 PF 2016          Děkujeme Všem zákazníkům za důvěru v minulém roce a do nového roku přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů. Stále rostoucí zájem o služby naší společnost je zavazující..Archiv novinek

Počítadlo.cz